Política de privacitat - Negoci Actiu

Política de privacitat.

Sense perjudici de les condicions, clàusules o advertències específiques que s’estableixen en aquelles àrees, llocs o formularis de registre del lloc web a través dels quals l’usuari pot realitzar una sol·licitud d’informació o petició de productes i serveis, o bé establir comunicació amb l’Empresa, a continuació s’estableixen les condicions que regeixen el lloc web de CATALUNYA IMPULS, SL (d’ara endavant “L’EMPRESA”) amb relació a la privacitat i protecció de dades de caràcter personal d’acord amb la Llei reguladora de la privacitat de dades, Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

a) Confidencialitat: Tant l’entitat responsable dels fitxers com els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament i les entitats a qui els hagin estat comunicats, a l’empara de l’autorització conferida per l’usuari, es troben sotmesos al més estricte secret professional, comprometent-se expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, ja a nivell extern com en el marc de la pròpia estructura i personal dependent, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, provinguin aquests de l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix es garanteix el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes, equips, locals i centres, que compleixen els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa en cada moment vigent.

b) Navegació: La simple navegació a través del lloc web de L’EMPRESA té caràcter gratuït i no exigeix ​​el registre previ per part de l’usuari, si bé pressuposa l’acceptació per part de l’usuari de les condicions generals sobre el present lloc web. S’adverteix expressament a l’usuari que el lloc web de L’EMPRESA utilitza “cookies”. Aquestes cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari els quals s’associen únicament amb un usuari anònim. Les cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors. Les cookies permeten reconèixer els usuaris únicament en el cas que s’hagin registrat, a fi que no hagin de fer-ho en cada visita per accedir a les àrees o serveis reservats exclusivament a ells. Així mateix faciliten informació sobre la data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar nostre web i els continguts elegits en la navegació. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies al seu disc dur o desactivar si ho desitja la capacitat d’emmagatzemar aquestes cookies en el seu disc dur.

c) Tractament de dades de caràcter personal: Les dades personals proporcionades per l’usuari en el moment de la sol·licitud, subscripció o contractació de productes o serveis, i qualsevol altre facilitat durant la seva relació, comportarà a més l’acceptació de caràcter voluntari per la seva part amb relació al tractament d’aquestes dades personals per L’EMPRESA a fi de ser segmentats o categoritzats per mantenir-lo al corrent i poder remetre-li, fins i tot per correu electrònic o mitjà equivalent, informacions, ofertes, promocions o comunicacions comercials en general, de productes i serveis, o per a l’anàlisi de propostes sol·licitades per l’usuari. L’EMPRESA garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, L’EMPRESA garanteix la confidencialitat de les Dades Personals. No obstant això, L’EMPRESA revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. En tot cas, l’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, dirigint-se per escrit al “Responsable de Protecció de Dades” de CATALUNYA IMPULS, SL. o a la següent adreça de correu: info@negociactiu.cat

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. Les sol·licituds sobre dades personals marcades amb un asterisc (*) són de caràcter obligatori i si no són facilitades no es podrà accedir al servei sol·licitat. Totes les dades que puguin ser facilitades per part dels nostres clients i/o usuaris, ja sigui a través del web, com en la nostra relació comercial convencional, seran tractades amb absoluta confidencialitat. Tant L’EMPRESA com entitat responsable dels fitxers, com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, comprometent-se expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter empresarial, comercial o personal i evitin la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, tant a nivell extern com en el marc de la pròpia estructura i personal dependent, tenint en compte l’estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, provinguin aquests de l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix es garanteix que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes, equips, locals i centres, compleixen els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa legal vigent en cada moment.

Finalment, s’adverteix a l’usuari que les pàgines web de L’EMPRESA poden facilitar l’accés mitjançant enllaços (links) a diferents llocs web corresponent a entitats, companyies, institucions o organitzacions alienes a L’EMPRESA. L’EMPRESA no és part, ni es responsabilitza, del possible tractament de dades que, si escau, puguin fer els esmentats llocs webs.